Benvinguts !!!

Aquest espai, pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra dins de Torredembarra. Aquest espai, vol construir una esquerra per a tots i de tots. Participativa i propera. L'Esquerra del futur.

Horitzó Llibertat 2008/2014

25/10/07

ANY 2008
Millora de l’Acord d’Entesa per impulsar un govern ambiciós i guanyar
espais reals de sobirania.
• Donar compliment als compromisos de la campanya “Esquerra
t’escolta” amb la Catalunya social: multiplicar per deu l’atenció
domiciliària, la gratuïtat dels llibres de text, la reducció a la meitat de les
llistes d’espera i 25.000 ajudes per a joves del 25% del cost del lloguer del
pis.
• Aprovació d’un nou model de finançament que posi fi a l’espoli fiscal
de l’Estat espanyol, que obligui a publicar les balances fiscals i que
permeti a la Generalitat recaptar i legislar sobre tots els impostos que
paguen els catalans.
• Elaboració i desenvolupament d’un Pla Integral urgent de millora
dels serveis públics implicant els agents i institucions responsables (tal i
com s’ha fet amb l’acord estratègic per la millora de la competitivitat de
l’economia catalana).
• Aprovació d’una nova llei de política lingüística que completi la
immersió lingüística a la secundària, que comprometi a les persones
immigrades amb l’aprenentatge del català, i que promogui l’ús del català a
l’etiquetatge, al cinema, a la justícia, als mitjans de comunicació i en tots
els àmbits on està discriminat. Aquesta llei s’ha de redactar amb la
participació d’agents públics i privats.
• Aprovació d’ un Pla per a la supressió dels peatges i el traspàs dels
aeroports catalans i dels trens regionals amb el calendari i la dotació
pressupostària corresponent.
• Desenvolupament sostenible amb el posicionament contrari als
projectes coneguts com a MAT i Quart Cinturó i a qualsevol tipus de
transvasament del riu Ebre.