Benvinguts !!!

Aquest espai, pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra dins de Torredembarra. Aquest espai, vol construir una esquerra per a tots i de tots. Participativa i propera. L'Esquerra del futur.

Respecte a comentaris i altres declaracions

19/12/08

Torresquerra i els seus membres, volem aclarir que, en cap cas, disposem de les eines necessàries per a poder verificar les autories dels comentaris escrits en el nostre blog.
Torresquerra no censura les opinions expressades de forma correcta i educada per part dels internautes, siguin qui siguin i, pertanyin o no a cap partit polític. En aquest punt, volem encoratjar a la sra. regidora d'obra pública i gent gran, Laura Pradeda a, en cas no de ser ella la responsable del comentari expressat en l'anterior post i, per tant, víctima d'una burda enganyifa, a realitzar les accions legals pertinents per tal d'esclarir l'autoria del mateix.
D'altre banda, també vlem aclarir un altre comentari realitzat dintre del plè del dia d'ahir. Torresquerra "NO" és el blog d'Esquerra Republicana de Catalunya. ERC te el seu web, mentres que nosaltres, sols estem propers als seus plantejaments polítics.

Moció presentada al plè del dia 18 de desembre

18/12/08

El grup municipal d’Esquerra presenta la següent moció per tal que sigui debatuda i votada en el proper Ple.

Atès que s’ha dictat una sentència judicial, segons la qual l’Ajuntament ha de fer front a una indemnització a una empresa amb la qual té vinculació evident l’actual regidora d’Urbanisme, senyora Mª Dolors Toda.

Atès que, és competència de la regidoria d’Urbanisme el coneixement d’aquest assumpte per raó de la matèria objecte del litigi que ha donat lloc a la sentència.

Atès que al ser part directa implicada, la regidora d’Urbanisme no pot conèixer de l’assumpte, ni en allò que afecta les decisions, ni en la seva execució, ni tan sols en les deliberacions que hi tinguin relació, d’acord amb allò que estableix la normativa sobre incompatibilitats i les lleis de règim jurídic de les administracions públiques.

Atès que es produeix una inevitable confluència d’interessos privats davant els interessos públics que són els que han de prevaler en la gestió d’una institució pública com és l’Ajuntament.

Atès que aquest cas, ja ve donat d’una situació anterior, en la qual la mateixa regidora ja formava part de l’equip de govern.

Atès que entenem que els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra mereixen uns representants polítics que defensin els interessos de tots, amb criteris d’igualtat i justícia per a tots i totes, sense que la defensa dels interessos propis pugui interferir o crear dubtes en aquesta defensa.

Vist allò que disposa l’art. 167 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

El grup municipal d’Esquerra proposa els següent acord:

1.Que l’alcalde, retiri les competències delegades en matèria d’Urbanisme a la senyora Mª Dolors Toda, per tal de preservar i garantir la defensa de l’interès públic
2. Que es faci pública la declaració d’activitats de la regidora d’Urbanisme, Sra. Mª Dolors Toda Esteve, recollida en el registre d’interessos dels membres de la Corporació, d’acord amb allò que disposa l’art. 163.3 del DL 2/2003 de 28 d’abril, a fi de determinar l’abast de les possibles incompatibilitats de la regidora, del seu deure d’abstenció i, si és el cas, de les mesures a adoptar per assegurar el compliment de la Llei.

Sobre la conferència

10/12/08

Per tal d'evitar coincidir amb la presentació del llibre "ranchets" que també s'ha de fer el divendres dia 12 de desembre a l'ajuntament, ens informen que, la secció local d'esquerra ha decidit traslladar la xerrada prevista per el mateix dia sota el títol “el tribunal constitucional español i l’ estatut d’autonomia de catalunya.” al PROPER DIA 17 A LES 20 HORES.
Sembla que la nova executiva d’esquerra vol apropar-se a les entitats i, aquesta, sembla una actitud positiva al, evitar coincidències i poder gaudir dels dos actes.
Des de Torresquerra voldríem també, convidar a participar i, adquirir el llibre que publica “Sinibal de Mas” sobre la gastronomia torrenca. La nostra cultura popular, cal ser recuperada i fer-la arribar a tothom.

El tribunal Constitucional Español i l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya

5/12/08

La secció local d’esquerra es comença a moure. Sembla que els aires de canvi i treball per el futur que, han portat els nous responsables del partit a Torredembarra, comencen a portar resultats.
De moment, ens anuncien per la propera setmana, un acte amb dues noticies.
Per una banda, una xerrada del sr. Hector Lopez Bofill, sota el nom “El tribunal Constitucional Español i l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya.” De ben segur que a tots ens interessa el que pot passar a Madrid amb la més que possible retallada del nostre estatut.
I per l’altre, la presentació del butlletí “El Torrenc”, que vol ser una eina de treball i comunicació de la tasca d’ERC al municipi.
En aquest punt, remarcar la gran aportació al medi ambient gràcies al fet d’editar la gran majoria de la mateixa, en format digital. Intentarem encabir-la en aquest espai. De totes maneres, també es podrà demanar rebre la publicació enviant un correu a la secció local de Torredembarra (torredembarra@esquerra.org)

Dia: 12 de desembre
Lloc:
Mostra un mapa més gran">Cafeteria “El Sabó” (Plaça de la Font)
Hora: a les 20:00 h.
Conferència i presentació de “El Torrenc”

Declaració Ban Ki-moon "Dia Internacional contra la Sida"

1/12/08

Mensaje del Secretario General con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

1° de diciembre de 2008
En este vigésimo Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, nos encontramos en el amanecer de una nueva era. Hay menos personas infectadas por el VIH. Menos gente muere de SIDA.

Este éxito se debe a las personas de todo el mundo que están en la vanguardia de la lucha contra el SIDA. Los gobiernos están cumpliendo sus compromisos de aumentar el acceso universal a la prevención del VIH, el tratamiento, la atención sanitaria y el apoyo.

Pero estamos sólo en el principio. No hay margen para la complacencia.

El SIDA no desaparecerá pronto. El número de personas que contrae el VIH aumenta con más rapidez que el acceso al tratamiento. El SIDA continúa siendo una de las 10 causas principales de la mortalidad en el mundo y la primera en África.

El reto consiste ahora en mantener el liderazgo. Tenemos que avanzar en lo que hemos iniciado. Y hemos de mantener ese impulso.

Hemos de poner fin al estigma y a la discriminación que aún impiden a mucha gente saber cómo prevenir el VIH y obtener tratamiento. Y necesitamos recursos —los suficientes para ofrecer servicios que produzcan un auténtico efecto en las comunidades y en los países.

La necesidad de liderazgo y empoderamiento en la lucha contra el SIDA, y de cumplir los compromisos asumidos en la materia es más real y urgente que nunca.

Recientemente oí hablar de una mujer congoleña afectada por el VIH que obtuvo medicamentos por medio de las Naciones Unidas. Actualmente, forma parte de un grupo denominado “Los que dan esperanzas”, que ayuda a otras familias que se enfrentan al VIH.

En este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, comprometámonos a ser “Los que dan esperanzas” que ofrecen aliento y actúan para crear un futuro sin SIDA.

Muchas gracias.