Benvinguts !!!

Aquest espai, pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra dins de Torredembarra. Aquest espai, vol construir una esquerra per a tots i de tots. Participativa i propera. L'Esquerra del futur.

Respecte a comentaris i altres declaracions

19/12/08

Torresquerra i els seus membres, volem aclarir que, en cap cas, disposem de les eines necessàries per a poder verificar les autories dels comentaris escrits en el nostre blog.
Torresquerra no censura les opinions expressades de forma correcta i educada per part dels internautes, siguin qui siguin i, pertanyin o no a cap partit polític. En aquest punt, volem encoratjar a la sra. regidora d'obra pública i gent gran, Laura Pradeda a, en cas no de ser ella la responsable del comentari expressat en l'anterior post i, per tant, víctima d'una burda enganyifa, a realitzar les accions legals pertinents per tal d'esclarir l'autoria del mateix.
D'altre banda, també vlem aclarir un altre comentari realitzat dintre del plè del dia d'ahir. Torresquerra "NO" és el blog d'Esquerra Republicana de Catalunya. ERC te el seu web, mentres que nosaltres, sols estem propers als seus plantejaments polítics.

Moció presentada al plè del dia 18 de desembre

18/12/08

El grup municipal d’Esquerra presenta la següent moció per tal que sigui debatuda i votada en el proper Ple.

Atès que s’ha dictat una sentència judicial, segons la qual l’Ajuntament ha de fer front a una indemnització a una empresa amb la qual té vinculació evident l’actual regidora d’Urbanisme, senyora Mª Dolors Toda.

Atès que, és competència de la regidoria d’Urbanisme el coneixement d’aquest assumpte per raó de la matèria objecte del litigi que ha donat lloc a la sentència.

Atès que al ser part directa implicada, la regidora d’Urbanisme no pot conèixer de l’assumpte, ni en allò que afecta les decisions, ni en la seva execució, ni tan sols en les deliberacions que hi tinguin relació, d’acord amb allò que estableix la normativa sobre incompatibilitats i les lleis de règim jurídic de les administracions públiques.

Atès que es produeix una inevitable confluència d’interessos privats davant els interessos públics que són els que han de prevaler en la gestió d’una institució pública com és l’Ajuntament.

Atès que aquest cas, ja ve donat d’una situació anterior, en la qual la mateixa regidora ja formava part de l’equip de govern.

Atès que entenem que els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra mereixen uns representants polítics que defensin els interessos de tots, amb criteris d’igualtat i justícia per a tots i totes, sense que la defensa dels interessos propis pugui interferir o crear dubtes en aquesta defensa.

Vist allò que disposa l’art. 167 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

El grup municipal d’Esquerra proposa els següent acord:

1.Que l’alcalde, retiri les competències delegades en matèria d’Urbanisme a la senyora Mª Dolors Toda, per tal de preservar i garantir la defensa de l’interès públic
2. Que es faci pública la declaració d’activitats de la regidora d’Urbanisme, Sra. Mª Dolors Toda Esteve, recollida en el registre d’interessos dels membres de la Corporació, d’acord amb allò que disposa l’art. 163.3 del DL 2/2003 de 28 d’abril, a fi de determinar l’abast de les possibles incompatibilitats de la regidora, del seu deure d’abstenció i, si és el cas, de les mesures a adoptar per assegurar el compliment de la Llei.

Sobre la conferència

10/12/08

Per tal d'evitar coincidir amb la presentació del llibre "ranchets" que també s'ha de fer el divendres dia 12 de desembre a l'ajuntament, ens informen que, la secció local d'esquerra ha decidit traslladar la xerrada prevista per el mateix dia sota el títol “el tribunal constitucional español i l’ estatut d’autonomia de catalunya.” al PROPER DIA 17 A LES 20 HORES.
Sembla que la nova executiva d’esquerra vol apropar-se a les entitats i, aquesta, sembla una actitud positiva al, evitar coincidències i poder gaudir dels dos actes.
Des de Torresquerra voldríem també, convidar a participar i, adquirir el llibre que publica “Sinibal de Mas” sobre la gastronomia torrenca. La nostra cultura popular, cal ser recuperada i fer-la arribar a tothom.

El tribunal Constitucional Español i l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya

5/12/08

La secció local d’esquerra es comença a moure. Sembla que els aires de canvi i treball per el futur que, han portat els nous responsables del partit a Torredembarra, comencen a portar resultats.
De moment, ens anuncien per la propera setmana, un acte amb dues noticies.
Per una banda, una xerrada del sr. Hector Lopez Bofill, sota el nom “El tribunal Constitucional Español i l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya.” De ben segur que a tots ens interessa el que pot passar a Madrid amb la més que possible retallada del nostre estatut.
I per l’altre, la presentació del butlletí “El Torrenc”, que vol ser una eina de treball i comunicació de la tasca d’ERC al municipi.
En aquest punt, remarcar la gran aportació al medi ambient gràcies al fet d’editar la gran majoria de la mateixa, en format digital. Intentarem encabir-la en aquest espai. De totes maneres, també es podrà demanar rebre la publicació enviant un correu a la secció local de Torredembarra (torredembarra@esquerra.org)

Dia: 12 de desembre
Lloc:
Mostra un mapa més gran">Cafeteria “El Sabó” (Plaça de la Font)
Hora: a les 20:00 h.
Conferència i presentació de “El Torrenc”

Declaració Ban Ki-moon "Dia Internacional contra la Sida"

1/12/08

Mensaje del Secretario General con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

1° de diciembre de 2008
En este vigésimo Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, nos encontramos en el amanecer de una nueva era. Hay menos personas infectadas por el VIH. Menos gente muere de SIDA.

Este éxito se debe a las personas de todo el mundo que están en la vanguardia de la lucha contra el SIDA. Los gobiernos están cumpliendo sus compromisos de aumentar el acceso universal a la prevención del VIH, el tratamiento, la atención sanitaria y el apoyo.

Pero estamos sólo en el principio. No hay margen para la complacencia.

El SIDA no desaparecerá pronto. El número de personas que contrae el VIH aumenta con más rapidez que el acceso al tratamiento. El SIDA continúa siendo una de las 10 causas principales de la mortalidad en el mundo y la primera en África.

El reto consiste ahora en mantener el liderazgo. Tenemos que avanzar en lo que hemos iniciado. Y hemos de mantener ese impulso.

Hemos de poner fin al estigma y a la discriminación que aún impiden a mucha gente saber cómo prevenir el VIH y obtener tratamiento. Y necesitamos recursos —los suficientes para ofrecer servicios que produzcan un auténtico efecto en las comunidades y en los países.

La necesidad de liderazgo y empoderamiento en la lucha contra el SIDA, y de cumplir los compromisos asumidos en la materia es más real y urgente que nunca.

Recientemente oí hablar de una mujer congoleña afectada por el VIH que obtuvo medicamentos por medio de las Naciones Unidas. Actualmente, forma parte de un grupo denominado “Los que dan esperanzas”, que ayuda a otras familias que se enfrentan al VIH.

En este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, comprometámonos a ser “Los que dan esperanzas” que ofrecen aliento y actúan para crear un futuro sin SIDA.

Muchas gracias.

20N Feliç Aniversari!!

20/11/08Sentència que l'obliga a indemnitzar l'empresa de la regidora d'Urbanisme

6/11/08

L'Ajuntament de Torredembarra ha anunciat que presentarà recurs d'apel•lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència emesa el 22 d'octubre pel jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, que el condemna a indemnitzar amb 387.973 euros una immobiliària vinculada a l'actual regidora d'Urbanisme, Maria Dolors Toda (ADMC), per les pèrdues ocasionades per l'aturada provisional de les obres d'un edifici que feia al municipi, ara ja acabat, quan ella era a l'oposició.


UNA HISTÒRIA DEL 2003
L'origen de la rocambolesca situació es remunta al 2005, quan l'Ajuntament d'aleshores, governat pel PSC, es va adonar que dos anys abans, durant l'anterior mandat (de CiU), un tècnic del Consell Comarcal del Tarragonès –que substituïa l'arquitecte municipal, qui havia estat recusat per l'equip de govern– havia donat per bona una alineació incorrecta, a partir de la qual es va redactar un projecte erroni, d'un edifici que la immobiliària Edil Marina SL, vinculada a Toda (llavors regidora a l'oposició), havia de construir a l'avinguda Lluís Companys. Com que les obres ja s'havien iniciat al març, l'Ajuntament en va haver de decretar la paralització provisional unes setmanes després, l'abril del 2005, i en un ple el 30 de juny declarava fins i tot la lesivitat de la llicència concedida durant l'anterior mandat, fet que implicava presentar un recurs contenciós administratiu contra el mateix consistori. En aquell moment, Toda, com a responsable de la immobiliària, sortiria a defensar la legalitat de l'obra i protestava contra el que considerava una «persecució política» i una «manca de diàleg» municipal per resoldre el cas. De fet, en la mateixa època l'Ajuntament acabava d'aturar per qüestions legals les obres d'un altre edifici al sector de Clarà, que construïa una segona immobiliària, Eurocasa XXI, vinculada al llavors company de grup de Toda a ADMC, Joan Carles Crespo, fet que va originar fins i tot una manifestació conjunta dels treballadors d'ambdues empreses, en considerar-se afectats «per un conflicte polític».

UN ACORD I UNA SENTÈNCIA
El cas obert amb Crespo –que en les darreres eleccions ja no es va presentar per ADMC, sinó que era el número 5 a la llista de CiU, i no va sortir elegit regidor– s'acabaria resolent per la via de negociació, però el d'Edil Marina SL seguiria el curs judicial. El novembre del 2006, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona desestimava el recurs de lesivitat de l'Ajuntament contra la seva pròpia concessió de llicència, en considerar que, tot i envair-se un tros de via pública, per protegir la «bona fe» dels tercers, calia que les obres es reprenguessin, fet que va passar el març del 2007.

DECISIÓ SALOMÒNICA
No satisfeta amb això, la immobiliària presentava el novembre del 2007 un recurs contra l'Ajuntament per responsabilitat patrimonial, i li sol•licitava una indemnització de gairebé tres milions d'euros per suposats danys i perjudicis. En la sentència, però, el jutge rebaixa ara la quantitat, d'acord amb la valoració d'un pèrit independent, a 775.945 euros, i a més troba que hi ha «concurrència de culpes» a l'hora d'executar el projecte, ja que al descuit inicial dels serveis tècnics s'hi afegeix «l'errònia i interessada interpretació dels plànols» per part d'Edil Marina SL. Per això només estima parcialment el recurs i dicta que s'ha de repartir la xifra a parts iguals. Toda, regidora d'Urbanisme des de l'agost –en un govern en coalició amb CiU, el PP i altres independents– es limitava a indicar ahir que la qüestió la du directament l'alcalde, Daniel Masagué (CiU), el qual, per la seva banda, va informar en una nota que l'Ajuntament apel•larà per no haver de pagar la seva part, i va voler evitar fer cap declaració.

Ò. PALAU

Per la memòria del President Companys

17/10/08

Durant el plè cel.lebrat ahir al vespre al nostre ajuntament, va ser presentada i aprovada per tot els grups representats en el mateix, exceptuant en PP que es va abstindre, una resolució sobre el president Companys.
Ara que tot just ha fet 68 anys d’aquell succés, i esperant que tothom pugui recuperar la “memòria perduda”, portem un petit resum de la moció presentada conjuntament entre ERC, PSC i ABG.

El president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, va marxar a l’exili el 5 de febrer de 1939 empès per la pressió de l’exèrcit franquista. El 13 d’agost de l’any següent va ser arrestat per la GESTAPO alemanya.
Companys va ser lliurat a la policia espanyola i conduït a Madrid, on va ser sotmès a diverses tortures. Posteriorment, va ser traslladat a Barcelona i, després de patir un consell de guerra sumaríssim, va ser afusellat al Castell de Montjuïc.
L’assassinat del president Companys, el 15 d’octubre de 1940, és una de les 192.684 execucions que el general Franco va ratificar entre el final de la guerra civil i 1944.
Solicitem...
- Sol•licitar al govern espanyol que iniciï les accions necessàries per tal d’aconseguir l’anul•lació del consell de guerra sumaríssim contra el president de Catalunya, Lluís Companys.
- Sol•licitar al govern espanyol la rehabilitació pública de l’honor del president de Catalunya, Lluís Companys, per mitjà de la celebració d’un acte solemne de desgreuge al castell de Montjuïc.
- Sol•licitar al govern espanyol una demanda pública de perdó en nom de les institucions de l’Estat als descendents del president Lluís Companys i al poble de Catalunya, representat per les seves institucions.
- Fer arribar aquest acord al president del Govern espanyol, als presidents del Congrés i del Senat i als diferents grups amb representació en aquestes cambres.

Nova Executiva

27/9/08

Ahir al vespre, la militància d'ERC de Torredembarra, amb una àmplia participació, va escollir nova junta executiva local. A més, cal destacar el fet de ser unes eleccions, on el 90% de l'assistència, va donar suport al nou projecte.
Aquest projecte de futur que, el propers dies anirem explicant, estarà comandat per Rafael Piñol en la presidència. Persona estimada i respectada per tots el militants del partit. En la secretaria d'organització, i clau en el treball de partit, la persona escollida ha estat Joan Torras. També, en l'altre càrrec important, i per realitzar feines de futur, l'escollit ha sigut en Carles Fuxet, que defensarà i reformularà la política municipal.
Josep Lleixà portarà finances, secretaria on la seva feina en els últims temps ha sigut exemplar. Octavi Fornés, desenvoluparà i actualitzarà la comunicació mentres que, l'Elena Santaló, treballarà amb dones.

Propera executiva local

22/9/08

Aquesta setmana, concretament el divendres, la secció local d’esquerra, ha de renovar la seva executiva. Al igual que ja s’ha fet en diferents estament del partit a reu de Catalunya, l’esperit de superació i renovació, ha de servir per tirar endavant una secció local, un tant decaiguda últimament. De ben segur que, tal i com sembla, el fet d’aconseguir una sola llista, unitària, per a ser escollida i, dirigir els dos propers anys, ha de contribuir a estabilitzar el partit i preparar de la millor manera possible, les properes eleccions municipals.
El treball intern i el seguiment i control de les tasques dels dos regidors actuals, ha de marcar la fulla de ruta de futur.

Diada Nacional

10/9/08


Volem cridar ben fort “Visca Catalunya”!!
Volem fer no solsament en aquesta data tan significativa de l’onze de setembre, si no que voldríem fer-ho de forma natural, pública i lliure, qualsevol dia de l’any. Si fos així, voldria dir que la derrota del 1714, s’ha traduït en una nova victòria i, tornaríem a ser una nació lliure.
Visca Catalunya!! Sempre lliure en el nostre cor.

Canvis

31/8/08

Viure per creure. En un mes em passat d'un ajuntament en minoria i, veient les fugues del GIT, Esquerra i, tampoc cal comentar el trasfuguisme... a un altre on tota la dreta del municipi hi te cabuda.
Encara és aviat per valorar el que pot passar en els propers mesos, però, evident és, que el batibull de forces pot portar a actuacions ben curioses.
D'altre banda, veiem un difícil present dintre de les files del PSC amb reestructuració interna inclosa.
I,finalment Esquerra. Aquesta formació, afronta en els propers dies, el canvi d'executiva en el seu sí local a l'hora com pot veure a un dels seus millors valors,en Rafel Piñol, com presideix l'executiva comarcal. Cal estar al dia i demanar diàleg, diàleg, diàleg...

Vacances

29/7/08

Ja no hi ha activitat política al nostre municipi. L'agost pràcticament ja ha arribat i tothom està pensant en les vacances. Així doncs, al tornar de les mateixes, tornarem a estar aquí.
Bon estiu!!

Festa Major "petita"

14/7/08

Estem de Festa Major a Torredembarra.

Durant la mateixa, podrem participar en diferents actes organitzats per el Patronat de Cultura en diferents punts de la nostra vila. Des del pati del castell, fins al Parc de Cal Llovet, passant per els carrers del nucli antic.

Voldríem felicitar a totes les persones que en els darrers anys, an contribuït a revitalitzar les festes al nostre municipi, fent-la tant participativa i, promovent la recuperació de diferents elements tradicionals de la mateixa.

Ah!! Per molts anys!! Gegants.

Blog del Gerard i moviments a l'executiva

5/7/08

Volem donar la benvinguda a un nou blog, i per tant un nou blogaire, el regidor d'ERC, Gerard Ciuró. Sempre hem defensat des de aquest espai, la importància de promoure el debat i, obrir noves vies de comunicació.
Per altre banda, dir que en els darrers dies, el president actual de l'executiva local de Torredembarra, Cèsar Sastre, juntament amb el Carles Fuxet, estan parlant per tal d'aconseguir una candidatura de consens de cara a la remodelació de la mateixa i, per encarar els propers anys de la forma més il.lusionadora possible per el partit que defensen.

UPD i el "manifiesto por la lengua"

1/7/08

En altres ocasions, ja hem parlat sobre les persecucions que pateix el nostre país. A nivell econòmic i a nivell de llengua.
Avui mateix, hem vist com la coordinadora d'UPD a Catalunya recollirà firmes a favor del "Manifest per la Llengua Comuna" en defensa del castellà. En roda de premsa, el coordinador d'UPD a Catalunya, Àngel Hernández Guardia, ha explicat que el partit al que representa pretén també, fer una "crida a les entitats cíviques i als partits polítics".
La formació, que rebutja la immersió lingüística, opina que "l'assimilació forçada i imposada d'una part de la cultura ciutadana" no és més que "una versió catalanista de la kulturkampf del nazisme".

Antoni Bassas plega

28/6/08

(Extret d'e-noticies)

El periodista de Catalunya Ràdio Antoni Bassas ha aprofitat el programa d'aquest divendres per acomiadar-se de l'audiència després de més de 14 anys en antena. Bassas ha explicat que no s'ha posat d'acord amb el director de l'emissora, Oleguer Sarsanedas, per a renovar el contracte. La continuïtat del periodista a la franja dels matins de Catalunya Ràdio havia provocat tota mena de rumors a les darreres setmanes, però la nova directora general de la Corpo, Rosa Cullell, la donava per fet a les seves darreres declaracions a e-notícies. Bassas s'acomiada amb el lideratge en la franja matinal -amb gairebé 400.000 oïdors-, però darrerament la Ser -amb Carles Francino- i sobretot RAC 1 -amb Jordi Basté- li havien restat audiència. El periodista, que va començar amb CiU, no ha amagat mai el seu catalanisme. El PSC ha criticat darrerament la "crosta nacionalista" als mitjans de la CCMA.

Bassas ha explicat en directe que hi ha hagut "falta d'acord amb la direcció de l'emissora", atès que "tenen punts de vista diferents sobre com ha de ser el programa". També ha confirmat que li han arribat ofertes de la Corpo, tot i advertir en aquest sentit que sent "la profunda necessitat de parar".

Revetlla Sant Joan

23/6/08Situació municipal i Montse

17/6/08

Ahir, la secció local d'esquerra va fer allò que més ens agrada; Parlar, opinar, debatre i raonar.
I després de tot un seguit d'opinions de diferents persones, tant militants, com simpatitzants i propers, en el seu assamblerisme, va sortir el següent comunicat.
Volem dir que, aquest no és un comunicat nostre, nosaltres, en tot cas, sols volem donar a conéixer allò que pensem, és important per a tots.

ERC Torredembarra
Comunicat referent a l'actual situació municipal, i a l'actuació de la regidora del Grup Municipal d'ERC Montserrat Gassull
La secció local d'Esquerra de Torredembarra, reunida el dia 16 de juny en assamblea de militants, membres de la candidatura, simpatitzants i amics, va prendre els següents acords de manera unànime:
1.Esquerra dona per acabat l'actual pacte de govern i retorna a l'alcalde les competències que li havien estat delegades en funció d'aquest acord.
2.Esquerra vol deixar clar que no formarà part de cap equip de govern, en el qual hi hagi persones que hagin deixat el grup polític pel qual van ser escollits.
3.Esquerra lamenta la renúncia de competències portada a terme per la regidora Montserrat Gassull, feta al marge dels procediments marcats pel nostre partit.
4.Esquerra fa una crida a la responsabilitat a totes les forces polítiques i seguirà treballant per tal d'assolir un govern positiu per Torredembarra.


Per altre banda, donar a conèixer el primer dels "blogs" que un militant i, també, col.laborador de "torresquerra" ens ha fet arrivar, http://carlesf.blogspot.com

Resultats Provisionals

7/6/08

Joan Puigcercós seria el nou president d'Esquerra amb 2.616 vots (37%), però seguit a la vora per Joan Carretero amb 1.937 (27,56%), mentre que Ernest Benach ha quedat tercer amb 1.875 (26,68%) i Jaume Renyer quart amb 669 (10,8%) segons dades provisionals. Pel que fa a la secretaria general, Joan Ridao ha obtingut 2.636 vots (37,52%), Uriel Bertran segon amb 1.998 (18%), Rut Carandell tercera amb 1.384(19,70%) i Rafael Niubò quart amb 1.671 (23%).
Les dades provisionals fan, doncs, que en teoria Esquerra sigui governable perquè almenys el nou president, Joan Puigcercós, i el nou secretari general, Joan Ridao, formen part de la mateixa candidatura.
Però la seva victòria és només amb el 37% dels vots mentre que Carretero es consolida com a oposició interna per davant d'Uriel Bertran.Dels més de 10.000 militants d'ERC han votat finalment uns 7.000 amb un pecentatge de participació després de quatre setmanes de campanya electoral interna del 70%.
(Noticia publicada a e-noticies)

6/6/08

Ens ha arribat un comunicat de junta local d’ERC. Entenem que, cal portar-lo a la primera plana.

ERC TORREDEMBARRA Us vol informar que: Recentment a aparegut a la Blocosfera Torrenca un bloc anomenat : http://torresquerra.blogspot.com/ Aquest bloca afirma que : pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra dins de Torredembarra. Aquest espai, vol construir una esquerra per a tots i de tots. Participativa i propera. L'Esquerra del futur. Poc pot ser això que afirma quan utilitza de forma indeguda el nom d'ESQUERRA TORREDEMBARRA. Aquest bloc no es cap bloc oficial ni de la secció local , ni de l'executiva local. Per la qualcosa, Esquerra Torredembarra no es fa responsable de cap de les maneres de les afirmacions o comentaris que apareixen en l'esmentat bloc. Des d'Esquerra Torredembarra estem com no pot ser d'altre manera, per la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió ha d'exercitar-se donant la cara i no amagant-se darrera un bloc sense explicitar-se el nom de la persona o persones que hi ha al darrera, amagant-se darrera el nomd'esquerra. De fet algun dels nostres militants disposa de bloc, i no s'amaga darrea un altre nom , utilitza el seu nom en el bloc i expressa les seves opinions personals sobre esquerra sense cap tipus de problema. Des d'Esquerra sentim la confussió que això hagi pogut crear entre els nostres militants, simpatitzant i votants. I demanen a l'autor o autors del bloc que utilitzi el seu nom personal en el bloc i no s'amagi darrera de: http://torresquerra.blogspot.com/ o be que expliciti de manera clara l'autor o autors del Bloc. ERC TORREDEMBARRA

Voldríem encoratjar a tots els militants, simpatitzants i propers a esquerra, a que ens facin arribar l'adreça del seu bloc personal per tal d'encabir-lo; si volen, en un llistat de links.
També volem dir que, si en algun cas hi ha hagut persones que han pogut pensar que aquest volia ser la pàgina oficial de la seu local de Torredembarra, demanem disculpes. Toresquerra sols pretén ser un lloc de trobada i debat per a tots.
Finalment dir que, ERC Torredembarra no és un bloc. És un web, que gestionat per militants de la secció local de Torredembarra, te el seu enllaç a la part esquerra d'aquesta pàgina, en concret http://www.esquerra.cat/locals/?id_local=332

Colom i Carretero

2/6/08

El Sr. Colom, en una entrevista a la Vanguardia, va dir, “"jo no hauria fet mai el tripartit. Perquè no és una bona solució per a Catalunya. Jo hauria fet a Artur Mas president de la Generalitat.” . Declaració sobre la que podem treure una valoració. N’hi ha més, però aquesta val.


L’Àngel Colom no creu en l’alternança i la renovació dels poders? No creu que, amb la dinastia “pujoliana” que va durar massa temps ja n’havia prou?


“Espero que el resultat del congrés d'ERC sigui que el pròxim president triat pels militants possibiliti que ERC surti del tripartit" i "s'enfronten dos models, una ERC Macià i una ERC Companys. A l'ERC Macià ens van tirar, i l'ERC Companys és la qual opta per les esquerres. I això sempre ha estat històricament un error. Però bé, els errors es poden superar". També diu que l’ERC Macià, atenció “ens van tirar”. No haviem quedat que aquest senyor ja no formava part d’esquerra republicana i, si, que milita a CDC?

Per altre banda; m'agrada les declaracions fetes per en Joan Carretero al dir “a ERC no hi sobra ningú". Te tota la raó del mon, passi el que passi en els propers dies, ERC sempre ha de sumar. Sempre cal treballar en equip per aconseguir els nostres objectius. Les divisions mai son bones per a ningú.

Rubick's alegoria

27/5/08

De petit sempre vaig tindre passió per dues coses; els escacs, i el cub de Rubick. Els escacs és un “esport-art”al mateix temps, i les seves combinatòries poden ser infinites. Permetia i,permet encara, passar hores buscant noves estratègies i fent càlculs. En canvi, el cub, tot i que un cop ja havies aconseguit fer-lo, semblaria que perdria la seva gràcia, sempre significava un nou repte.

A Torredembarra i en general a tot arreu, la política municipal es tot un joc d’encaix. Cal buscar, trobar i saber moure totes les peces per, finalment, aconseguir quadrar totes les propostes i idees. Més, encara, quant el govern local, s’aguanta pels pèls.

Més encara,quant segons tots, és esquerra qui te problemes interns i pre-congressuals i, ens trobem que el PSC, també pateix. Pateix per els fitxatges electorals. A l’estil dels presidents de futbol. Que si vinc, que si marxo, que si vaig...

Els altre partits, es mouen en la divisió. Divisió lògica d’altre banda i, que permet anar fent al govern municipal.

En el fons, per aprovar qualsevol cosa, cal fer un cub de Rubik.

També caldrà fer-ne un per planificar el projecte d’esquerra local que, ha de tornar a portar el partit a assolir els tres regidors?

Assemblearisme

22/5/08

Després de la assemblea del passat dilluns, va quedar palès que, l’assemblearisme d’esquerra continua sent una gran vàlua interna. Es per aquest motiu, que he decidit reproduir un article d’opinió del senyor Sergi Fidalgo, un dels periodistes més reconeguts del nostre país.

A Esquerra li dono molta canya, però he de reconèixer que m’agrada que sigui l’únic gran partit català que encara mantingui l’assemblearisme com a forma de funcionament. És impensable que al PSC, Montilla perdi una votació, perquè Zaragoza ja s’encarrega de passar per la piconadora qualsevol que gosi alçar la veu. Els crítics queden per queixar-se en solitari a casa seva, perquè no són escollits delegats ni tenen càrrecs d’importància a Can Nicaragua.

Però a Esquerra qualsevol militant pot anar a un congrés o a una conferència nacional, i dir-hi la seva. Encara que la direcció cada dia tingués més poder, a mesura que la menjadora funcioni i el repartiment de cadires i negociats afecti més militants, de moment hi ha espai per a la sorpresa. És possible una votació on el 40% del assistents diguin “no” a la cúpula, aspecte que em semblaria de ciència ficció en una reunió del PSC.

Que un pugui militar en un partit, i dir “no” a la direcció en una reunió important, i no s’enfonsi el món ni et “depurin”, és molt important per a la salut democràtica d’una formació. Sóc molt pessimista, i crec que Esquerra acabarà funcionant com el PSC, però ara toca aplaudir el seu funcionament intern. L’últim intent de la cúpula d’acabar amb l’assemblearisme va fracassar, i espero que els militants d’Esquerra lluitin fins el final per tal de continuar essent “diferents”.

Un altre tema. En un dels comentaris fets darrerament es pregunta qui, a judici meu son els dos candidats actuals a la presidència local. Jo, no soc portador de la veritat però mirant les vostres intervencions, ens adonem que hi ha dos noms que sonen més. Un, el Cèsar, és l’actual president i possible candidat a la reelecció a no ser que ell entengui que la seva tasca ja ha finalitzat. L’altre, el Carles, nom proposat per vosaltres tot i, ser cert que, ell encara no s’ha significat públicament. Mirant també els seus comentaris es detecta cert discurs presidencialista i integrador. Per cert, m’agrada la seva proposta de separar càrrecs a la junta local i a l’ajuntament. Opció portada dintre del la ponència del senyor Carretero.

Veurem més noms?

De 1713 a Internet

17/5/08

Avui és el dia internacional d’internet. Curiós dia per detindre, com ha succeït, a la cinquena banda mundial de hackers. Per a tos els demés que viatgem, ens comuniquem, treballem i/o informem gràcies a la xarxa; felicitats!

A Torredembarra, un dels nostres regidors gestiona la regidoria de noves tecnologies de l’ajuntament, juntament amb la de participació ciutadana. En aquest aspecte, encara estem en el primer any de la posada en marxa de “consensus” la plataforma participativa i on-line del nostre consistori. Però de moment les dades son molt bones. D’altre banda, ahir mateix, i dintre de les terceres jornades d’internet social realitzades a la casa del mar de Barcelona, el Punt Òmnia de Torredembarra va tornar a ser felicitat per la seva tasca vers la participació ciutadana i les noves tecnologies. Punt, també, depenent de la mateixa regidoria.

Per altre banda, demà diumenge és farà, si el temps així ho permet, la festa de la “batalla de Torredembarra”, organitzada per la regidoria de turisme, conjuntament amb comerç i promoció econòmica. Tot un encert. Caldrà demanar, que tingui continuïtat per esdevenir quelcom important dintre de les dates torrenques. Tot impuls al comerç i a la promoció de la nostra ciutat, han de ser aplaudits.

Avui hem pogut donar dues bones dades sobre dues de les regidories que gestiona esquerra.

Per acabar, també donar les gràcies a les persones que ha apuntat un seguit de noms per a la propera junta local d’esquerra, si escau fer-hi canvis. De tots ells en veig dos estan exposats seriosament, i altres dos, que son fruit de divagacions ocurrents. Voldria demanar aprofundir una mica més en aquests i altres noms per fomentar una enquesta seriosa.

Torna-la a tocar, Sam

12/5/08

Tot continua igual.

Parlem de diners i surt el ministre Solbes dient que tot te un procediment i que cal esperar... Bé, és a dir; el mateix de sempre.

Parlem dels candidats al congrés nacional i, encara cap d’ells realment ha dit res diferenciador. Els dos aspirants renovadors, l’Uriel i en Carretero es callen masses coses i no expliquen realment com i quin serà el futur d’esquerra. Aquest silenci acabarà per corroborar la meva teoria pactista. Tant un com l’altre, al final pactaran amb alguna de les grans corrents internes, segons els hi calgui.

Parlem de Torredembarra i la junta local convoca una assemblea on convida a totes les persones que varem assistir a les xerrades dels candidats per tal de fomentar un debat sobre les mateixes. Segurament hi haurà persones que parlaran d’acte electoralista depenent dels assistents i de les seves opinions. Jo, en tot cas, vull aplaudir el fet de convocar a les persones, militants i simpatitzants, a debatre i parlar del nostre partit. Crec que trobades així caldria fer-les molt sovint. Molt, vol dir, mensualment.

En un dels comentaris fets darrerament, un “anònim”, comenta que caldria començar a parlar del futur de l’executiva local i, començar a plantejar de forma pausada, el debat sobre les persones que haurien d’estar al capdavant de la secció local. Poder si, i caldrà que ens plantegem possibles noms per preparar una futura enquesta.

La decadència de Catalunya

7/5/08

L’any 1980, Catalunya era la primera comunitat autònoma a nivell econòmic. L’any 2008 hem passat a ser la novena. De qui es culpa?

Durant molts ans, el govern de la Generalitat, es va negar a demanar un concert econòmic per el nostre país, similar al que tenen al Pais Vasc. Durant molts anys, també hem sofert un espoli financer per invertir en altres zones d’Espanya.

Ara, els “amics” de convergència, parlen de la subordinació socialista al govern de Madrid. Si no recordo malament el Sr. Pujol i “sus secuaces”, van pactar governs estables a Madrid amb tothom; PSOE, PP i per que no n’hi havia més...

Per Madrid, els catalans sempre hem resultat un destorb, exceptuant els nostres diners.

Cal doncs, reafirmar-nos com el som, un país, i caminar obertament cap a la independència. Cal que siguem capaços de fer politiques pròpies, amb els nostres propis recursos, socialment justes, dirigides a les persones i fent participatiu al ciutadà. Cal fer-ho amb sentiment nacional i d’esquerres. Cal caminar cap endavant sense deixar que ens xucli l’aspiradora espanyolista que ens vol diluir dins del seu “imperio”

Cal fer el mateix a Torredembarra. Treballar per una ciutat més justa, propera, participativa i on valgui la pena conviure amb tothom.

Segons una enquesta

4/5/08

Soc conscient que vaig dir que parlaria el menys possible del congrés del proper juny. Però, de totes formes, una enquesta és una enquesta. Aixa doncs,que he extret aquesta noticia del diari digital www.e-noticies.com

“El 34,3% dels votants d'Esquerra prefereix Joan Puigcercós de líder de la formació mentre que el 26,3 s'inclinen per Josep-Lluís Carod-Rovira, segons una enquesta d'El Periódico. Ernest Benach, per la seva banda, arriba al 22,2% mentre que els dirigents crítics Joan Carretero i Uriel Bertan es queden amb un 6,1% i un 1%, respectivament. Gairebé el 70% també considera que la formació pateix una crisi i el 46% que aquesta acabarà afectant l’estabilitat del Govern.”

I ara què?

29/4/08

Segons les declaracions efectuades ahir a la nit al casal, el nostre partit no te futur i va camí de la desaparició. Bé, no del tot, ja que acabarà els seus dies formant part d’alguna corrent interna del partit socialista.

Vist d’aquesta manera, ja puc tancar el blog i dedicar-me a un altre cosa.

ERC és molt més forta que un simple congrés nacional. ERC és la força dels militants d’esquerres i progressistes que volen un futur millor per a tothom, prioritzant les classes més desafavorides. ERC, és el triomf de la república per sobre de la vergonyosa historia que ens ha acompanyat sempre, i per sobre de tradicions caduques que significa. ERC és i serà l’impuls cap a la independència del nostre país en un temps proper.

ERC, per altre part, no significa fer una política centrista en fets i centralista en comportament. ERC tampoc no pensa principalment amb la burgesia ni els privilegis sanitaris que atorga l’euro. Ni el nacionalisme ranci i democristià d’unió.

Per això vull recollir un dels comentaris fets en aquest blog i, després de llegir la papereta i les instruccions un tant complicades per a participar en el proper congrés, també crec que és millor parlar poc d’ell.

ERC la fem tots nosaltres cada dia amb treball, dedicació i participació. El mateix que reclamem que passi a Torredembarra per tornar a ser decisius.

ERC, sempre estarà viva per que les persones la fan viure; militants, simpatitzants i votants.

Colom, segona part

28/4/08

Sembla que ha tornat per no deixar a ningú indiferent. Aquest “personatge” no sé ja quantes vegades “ex”, ha fet unes declaracions on afirma textualment; "el meu error va ser marxar, jo m'hauria d'haver quedat i plantar cara a la situació. Hauria d'haver seguit sent a dintre aquesta mateixa veu que ha continuat sent. Molta gent es va quedar frustrada i enganyats. Jo els hi demano disculpes i perdó, va ser una cosa molt mal feta".

Més val tard que mai. I el més curiós, és que fa les declaracions ara que, esquerra, està preparant un congrés com aquell que va perdre ell. Espero que les seves paraules no vulguin ser un toc d’atenció cap alguna o algunes de les candidatures. També cert és, que els seus nous companys de partit, no cal recordar que milita a CDC, un cop vistes les declaracions, haurien de plantejar-se la seva expulsió.

Entre Carretero i Puigcercós

25/4/08

Anem per pams. El proper dilluns, dia 28, a les 20 hores i a la sala del Casal en Joan Carretero i l’Albert Pereira, feran una xerrada sobre el projecte d’esquerra que la plataforma a la que representen, Reagrupament.Cat, portarà al proper congrés nacional del mes de juny.

El segon pam, parlaria de les declaracions fetes en els darrers dies per part de l’actual secretari general, el company Joan Puigcercós, sobre la possibilitat de pactar amb Convergència el 2010. Concretament va dir "crec que el 2010 hem d’encarar una nova etapa. No sé amb qui l’hem de fer, si amb el PSC, amb CiU o sols a l’oposició”.

No crec que sigui el moment de parlar dels pactes del 2010, ja solsament per respecte a la resta de socis dels pactes actuals. És més, encara no entenc, segurament la meva ment no dona per a més, com un partit d’esquerres pot plantejar-se pactar amb la burgesia que representa Convergència. Evidentment estem parlant a nivell de tot Catalunya, no pas a nivell local, on la política es mou en altres nivells més casolans.

Si perdem la “E” d’esquerra; que serà el proper? Aplaudir les lloances al rei de la senyora Chacon?

Sant Jordi (Diada petita de Catalunya)

23/4/08

Avui, els catalans i catalanes, regalarem milions de roses i llibres a totes aquelles persones que ens fan caminar cada dia amb un somriure als llavis. Avui, és la nostra diada de l’amor.

Segons diu la llegenda, i fent una mica de pel·lícula, podem dir que el nostre Sant Jordi, representant de les llibertats i la justícia. Amic dels més desfavorits i amant de les lluites difícils, va a matar el drac. Aquest drac, el transformarem en la nació espanyola i la seva ànsia de menjar-se tot el que significa Catalunya. Fins i tot, les nostres donzelles, economia i llengua.

Després d’una dura batalla i, per mitjans lícits i legals en tota confrontació, nosaltres referèndum i Sant Jordi una llança, aconsegueix derrotar a la bèstia.

De la sang de la bèstia se’n fan roses, llibertat i independència. Però.... aiii ,les roses tenen punxes, i aquestes fan mal, al igual que esquerra, que també te certes punxes. Aquestes, en el proper congrés caldrà polir-les, a Catalunya, i Torredembarra.

Per cert, una diada com avui, es mereix veure la nostra independència del drac. I la independència, és dona i vesteix amb la senyera...Un video

20/4/08

Avui, a les onze del matí, el company i president del parlament de la Generalitat, ha estat fent una xerrada al noste poble per, potenciar la sva candidatura de cara al proper congrés del mes de juny. Poc o res a dir de novedós, ja que el seu discurs ja fa temps que el coneixem.
Es per aquest motiu, que veig més interesant, deixar-vos el video d'EI.

I ara, un ex secretari general

18/4/08

Estava pensant en les bondats que poden aportar aquestes lleugeres pluges que tenim al nostre país quan, al obrir un diari, bé, un pamflet de convergència, em trobo una entrevista a l’Àngel Colom i Colom, ex secretari general d’esquerra; ex secretari general del partit independentista; que va formar quan va perdre les eleccions a esquerra i ex delegat de la generalitat al Marroc i militant de CDC.

Durant l’entrevista, juga entre dues aigües, participar en les ponències de convergència sense tancar les portes a una possible tornada a esquerra, cosa que sembla ser li va proposar en Joan Puigcercós.

Crec que, haguéssim fet millor, no tancant l'oficina de la Generalitat al Marroc. Recordeu els militant locals de Torredembarra quan va vindre a dinar a un restaurant del Carrer Antoni Roig?

Per si algú vol llegir l'entrevista sencera, aquí deixo el link, tot i que va ser més interessant la que li va fer el Mikimoto al seu programa.

Entrevista a Colom al diari Avui

Xerrades

16/4/08

Esquerra, es un partit gran partit, que no un partit gran. Part d’aquesta grandiositat, rau en que tota la militància pot ser escollida com a president o secretari general, a l’hora que, tothom pot aportar les seves idees de partit i inclús, divergències.

Això, al meu entendre, fa que la diversitat de pensament, pugui donar un fruit generalista i enfocat a tots les persones ja que, de la suma de pensaments, es poden extreure grans unitats.

En aquests moments, i gràcies a la seva democràcia interna i assembleària, està en un procés de renovació dels seus càrrecs a nivell nacional. També és cert que, properament i tal com marquen els estatuts, també es portarà a terme la renovació local.

Bé, i per donar a conèixer les diferents opcions que optaran als càrrecs, les properes xerrades informatives seran...

 • Diumenge 20 d’abril, encara sense confirmar l’hora, Ernest Benach.
 • Dilluns 28 d’abril a les 20 hores, Joan Carretero.
 • Dilluns 5 de maig i també a les 20 hores, Joan Puigcercós.

Totes elles es faran al Casal, lloc on, també podrem veure i xerrar una estona amb altres militants i simpatitzants de Torredembarra i rodalies.

El sopar

15/4/08

El promès és deute!! Això, que hauria de ser una de les primeres grans veritats del polítics, intentaré que ho sigui, en tot cas, en aquest bloc; i per part d’aquest aficionat a la política que el redacta.

Si més no, aquesta màxima també cal que l’apliquem a la vida diària, i tindré la suficient coherència, per, en cas de no poder acomplir el promès, assumir-ho i explicar el per que de les coses.

El divendres, al restaurant Morros, es va celebrar el ja tradicional sopar en commemoració de la república del 14 d’abril. En ell, si els càlculs no hem traeixen, s’hi van aplegar 40 persones entre simpatitzants, afiliats i acompanyants. Durant el mateix, portat a terme amb unes formes massa rígides (tots ben asseguts i pre-distribuïts en les taules) es va poder xerrar i divagar sobre el present i el futur del partit, tant en l’àmbit nacional, com torrenc.

Al final, el discurs del president local i el primer tinent d’alcalde del nostre ajuntament van tancar l’acte. Ressaltar, de manera gratificant, el reconeixement donat per part del Gerard Ciuró, al company Maurici Ruiz, per els anys dedicats a esquerra.

Bé, per ser justos, dir que el sr. Josep Bargalló també va realitzar unes divagacions que, al meu entendre estaven fora de lloc i, massa partidàries dintre del procés electoral que viu esquerra.

I a nivell intern? M’han arribat comentaris de diferents taules on, es començava a parlar de la possibilitat de canvis en la propera junta local. Caldrà estar pendent...

Primer Candidat

12/4/08

El proper dilluns, dia 14 d’abril. El candidat del nostre partit al congrés del proper mes de juny, el company Jaume Renyer, realitzarà una xerrada al casal a les 20 hores.
Durant el mes d’abril, la resta de candidats també s’acostaran a Torredembarra. Continuaré informant del dies i les hores.
Ah!! El dilluns escriuré sobre el sopar commemoratiu de la república que es va fer ahir al vespre. Com unes 40 persones varen estar xerrant del futur del partit i com es podien escoltar certs comentaris.

11 d'abril de 2008

10/4/08

Bé, jo ja sé que avui és dia 10, no tinc la mala costum d’esmorzar amb cafè i “sol i sombra”. El que succeeix, és que demà, 11 d’abril, esquerra ha organitzat un sopar per commemorar el 77 aniversari de la proclamació de la república. Serà doncs, un bon moment per treure algunes conclusions.

Voldré, veure, com les diferents “famílies”, s’estructuren en el mateix, per tal de copsar, el grau de força dels quatre “presidenciables” de cara al proper congrés del mes de juny. Així com, la seva possible incidència dintre de la militància torrenca.

Tanmateix, la nostra junta local, en una bona pensada i ràpida actuació, ha aconseguit per a Torredembarra i els pobles del voltant, realitzar diferents xerrades-col·loqui amb els quatre caps de cartells. Serà també, una bona forma de veure, entendre, i buscar, on rau la verdadera diferència del discurs de les diferents “vies”.

Manifest del col.lectiu 1 d'abril

7/4/08

Crec, que aquest manifest pot ser interessant per a la lectura..., el mateix i d'altres, es poden consultar a http://blocs.mesvilaweb.cat/1abril

Els resultats del darrer Consell Nacional d’ERC, el passat dia 5 d’abril, han confirmat les nostres sospites. El sector representat majoritàriament al Consell, ha imposat les seves tesis sobre la organització del Congrés. No deixa de ser sorprenent que els que teòricament reivindiquen la renovació de la direcció del partit son els que enguany el dirigeixen. Molt ens temem que aquesta suposada renovació només afecti a un sector minoritari de l’Executiva i, de fet, les bases organitzatives aprovades pel proper Congrés semblen anar en aquest sentit.

Aquesta renovació cosmètica de l’Executiva (canviem perquè tot continui igual) pot ser satisfactòria per una bona part de militància, possiblement fins i tot majoritària. Però ens demanem si serà satisfactòria per al moviment sobiraniste del nostre país, que ja fa massa anys demana un partit amb capacitat per a liderar un veritable projecte de país. En qualsevol cas, com hem manifestat en comunicats anteriors, el Congres de juny es tancarà “en fals”, sigui quina sigui la candidatura escollida, si no es porta a terme un debat en profunditat sobre projecte i sobre lideratge.

Tot salvant les aproximacions personals, el Col·lectiu 1 d’Abril, no dona suport explícit a cap candidatura. No obstant, cauríem en la mateixa hipocresia que denunciem si no expresséssim el nostre rebuig al sector d’en Joan Puigcercos, pel que fa a la seva posició en el proppassat Consell nacional. Esperem, pel be de nostre partit i de Catalunya, que el procés es recondueixi.

Com, lamentablement, no s’han donat les condicions que demanàvem per a unes eleccions a l’Executiva en igualtat de condicions, ens reafirmem en la conveniència d’iniciar un veritable procés de debat i de renovació, que hauria de produir-se com s’indica tot seguit:

- Suspensió del Congrés Nacional de Juny.

- Dimissió de tota la executiva actual.

- Nomenament de una Comissió Gestora per part del Consell Nacional amb l’encàrrec d’organitzar i coordinar un procés de debat intern entre totes les corrents, que culminaria amb la presentació d’una candidatura (si és possible) única i de consens i totalment renovada.

- Convocatòria d’un Congrés Nacional, perquè l’assemblea de militants digui la seva i ratifiqui si s’escau, la nova executiva.

Novament fem una crida a tots els sectors de la militància a no deixar perdre l’oportunitat de reconduir de manera constructiva el nostre projecte de partit i de país. ERC no es ni d’uns ni dels altres, es dels militants, dels votants i, abans de tot, de Catalunya.

Esquerra a Madrid

5/4/08

Ahir mateix, Esquerra va arribar a un acord per, juntament amb IU i Iniciativa, formar grup parlamentari a la cambra de Madrid. Aquest acord, a part de pactar qui ha de parlar més, qui te les diferents comissions de treball i d'altres coses, ha permés, poder aconseguir, tot un seguit de bestretes a nivell econòmic per ajudar a tots tres partits, a l'hora de, no deixar diluir tota la tasca que tant esquerra, com izquierda unida i iniciativa, podrien portar a terme al grup mixt.
De fet hem de donar les gràcies al BNG, bloc nacionalista gallec que, a deixat temporalment part dels seus representants per que els tres partits ja mencionats poguessin tindre el seu grup propi.
Un cop arribats a aquest punt, dues reflexions...

* No formar part del grup mixt, donarà molta més importància al "bluf" de la senyora Rosa
Diez. Cosa que, beneficia al PP.
* La segona i encara més important. Esquerra s'ha de presentar a les eleccions a Madrid?
* I, quines implicacions port portar aquest pacte dins el propi partit de cara al congrés del mes de juny?

Això Sí.

31/3/08

Aplaudiments!!!!
Alegria causa el veure que la regidoria de participació ciutadana, ha endegat tot seguit d'actuacions per tal de fer partícip a la població de Torredembarra en el desenvolupament del pla de millora del nucli antic i Baix a Mar.
A molts dels residents als carrers afectats per aquests pla, a més, se'ls ha remès una carta explicativa del projecte i animant a la seva participació.
La participació del ciutadà en tot allò que l'envolta és primordial. El fet d'escoltar les seves opinions i actuar en conseqüència amb els punts expressats pels mateixos, significa un alt grau de democràcia. Caldria poder estendre aquesta idea a altres àmbits de la vida quotidiana.
Ah! Més aplaudiments!!!!
Per fi estem gaudint dels primers "andamiatges" per a la restauració del Patronat Antoni Roig. De ben segur que totes aquelles persones que hem passat per les seves aules i les que no, així com les persones que en aquests moments hi desenvolupen una tasca important dintre de Torredembarra, estaran ben contents. Llàstima que la privacitat de la titularitat del centre, faci que tot sigui més lent i, no es pugui aplicar el principi de la participació ciutadana en l'esborrany de les seves utilitats o possibles disponibilitats del mateix.

Temps Carotians

25/3/08

Aquest matí volia escriure. Volia expressar el meu parer sobre el pas del temps i el que hauria de significar això dins d'esquerra de cara al proper congrés. Però, ves per on, al posar en marxa el meu ordinador, veig com el sr. Carod Rovira, anuncia que no es presentarà a les eleccions internes del partit.
Fins avui, i durant els últims 12 anys, el company Carod a portat les regnes del partit. De millor o pitjor manera, però en la seva època de "regnat", a l'estil dels antics egipcis, esquerra a aconseguit ressorgir un cop més per aconseguir resultats espectaculars en totes les eleccions. Bé, en totes menys les últimes.
En la sortida cap el nou projecte republicà, en aquests moments doncs, hi trobem al company Pugcercós, al reformista Uriel i l'independentista-centrista Carretero.
Caldrà veure cap on es poden moure ara els afins a Carod.
I Torredembarra?

Pugcercós, Carod i Esquerra

12/3/08

En Joan torna al partit. Bé, a fer feina de partit. Després d'haver estat un anyet com a conseller a la Generalitat, el govern del país que realment ens interessa, i també, després del diumenge electoral, el Joan, juntament amb els seus assessors ha decidit tornar a fer tasca interna.
Al meu entendre, torna al lloc del que no tenia que haver marxat mai. El treball intern, és bàsic en un partit. L'estructuració d'un discurs comú a tots, és bàsic en un partit. El treball coesionador de les diferents vies, és bàsic en un partit. Escoltar, estar per, confrontar i aglutinar, és bàsic en un partit.
És evident que la bicefàlia existent dins d'esquerra pot causar tensions. Però, també és cert, que és una transició o un canvi de rumb, millor fer-l'ho des de la coherència i l'experiència de les persones. El que no hem de fer mai, és fer discursos catastrofistes o poc encoratjadors, trencadors o poc reals que, el que aconsegueixen, és dividir el nostre partit.
Cert és, que l'existència de corrents, ens pot fer créixer i, també es cert, que la tasca a fer, rau en aglutinar les diferents idees en un camí comú. Si, he dit comú, no únic, ja que ningú de nosaltres te la veritat absoluta.

Primera valoració

10/3/08

Encara estic amb la ressaca de la nit electoral. Vaig estar fent zapping per totes les cadenes fins ben tard, i si, si... a última hora, encara va haver-hi sorpresa.
No tornaré a donar les dades d'altres anys, però si les d'ahir vespre.

 • PSC 3181
 • CiU 1341
 • PP 1271
 • ERC 621
 • IC 358
Torna a guanyar el PSC i a més amb un important ascens de vots. Segurament part d'ell degut a la cada vegada més gran població de Torredembarra tradicionalment votant socialista, i altre part, a persones que voten esquerra però, la por a la ventada del "senyor" Rajoy, can preferir votar en aquesta ocasió a altres alternatives.
CiU, també guanya un centenar de vots. Molt si es te en compte que a Torredembarra aquesta formació està a la oposició i la campanya realitzada a tota Catalunya deixava molt a desitjar. I més encara aportant un cert to xenòfog.
IC, pren algun vot més a esquerra, per l'efecte Suñer. De totes maneres, cal recordar que en les passades municipals van aconseguir 492 vots. Encara podrien tindre un cert marge de guany, tot i que dubtós, ja que si ni amb l'afecte del cap de llista han pogut apropar-si... les coses no estan massa clares.
I finalment Esquerra. Evidentment s'ha tornat a nivells de fa vuit anys. Tot un toc per a la direcció nacional del partit. El qui si és ben cert, és que el nombre de vots es fidel.
Altre cosa seria pensar que s'ha vist perjudicada per la bipolarització PSC-PP i l'altre Carod-Pugcercós, al igual que la gran campanya pepera que ha fet que molta gent realitses un vot útil.

Això no toca!!

7/3/08


L'expresident Pujol, va fer popular l'expressió "això, avui no toca". I, efectivament, ni avui, ni demà ni mai, toca defensar res mitjançant la força. Mitjançant amenaces o mentides. Mitjançant l'extorsió i la por.
Avui no toca! Avui , ni demà ni mai, toca parlar d'una nova víctima de la "banda" ETA.
Avui Si toca! Avui toca pensar i recordar, que tota forma (o quasi bé tota forma) és valida per acabar, d'una vegada per totes amb el terrorisme. Avui toca, no caure en el parany de la dreta rància espanyolista i creure les paraules dels seus líders, que, com tots hem vist, i tenim la intuïció que continuaran fent, utilitzaran aquest pobre home, com a armament per atacar la nostra lluita contra la violència.
I si, he dit lluita. Per que cada dia, cada acció, forma part d'una lluita per eradicar el terror dels nostres carrers, sigui a Bilbao, a Sevilla, Tarragona o Bagdad...

Resultats anteriors

6/3/08

Gràcies a les meravelles que ens aporten i descobreixen les TIC, aquest matí, he estat repasant les dades del nombre de vots dels partits més rellevants. Es a dir, PSC, PP, Ciu, Iniciativa i Esquerra. Volia veure com havia evolucionat el vot i, he vist detalls...
Per pams.... o millor dit, per guerres electorals... les darreres eleccions a "l'estado", PSC (2471 vots), ERC (1367 vots), CiU(1263 vots), PP(1197 vots), Iniciativa (241 vots).
Per contra, l’any 2000, les coses van ser un tant diferents. PSC(1759 vots), CiU (1547 vots), PP (1200 vots), ERC (472 vots), Iniciativa (123 vots) i en aquella ocasió, una facció d’iniciativa es va presentar com a Esquerra Unida, aconseguint 56 vots.
I l'any 1996? Primer cop que va guanyar l’amic del sr. Bush? PSC (1991 vots), CiU (1711 vots), PP (887 vots), ERC (270 vots), Iniciativa (231 vots)
Petites valoracions:

 • Sempre ha guanyat el partit socialista. Cosa que fa pensar que tornarà a succeir el proper diumenge.
 • Convergència, ha patit una pèrdua de vots successiva i important.
 • Per contra, la rama espanyolista de convergència, es a dir el PP, ha anat sumant adeptes. Insignificant és la diferència de vots del 2004, cal recordar en quin moment va succeir tot.
 • Per altre banda, esquerra sempre ha anat doblant el nombre de vots. Seria una bomba que el diumenge tornés a aconseguir-ho.
 • Si sumem per pactes lògics de futur, l’esquerra sempre surt guanyant. Esperem que continuí sent de la mateixa manera.
 • El dit "pacte nacionalista" cosa al meu entendre impossible. No cal recordar a quin teixit social representen cada una de les forces que hi participarien, sempre aconseguirien fer guanyar als socialistes.

Partits de Tarragona

5/3/08

Avui, mirava les altres forces que es presenten en la circumscripció de Tarragona a les eleccions del proper dia 9. A part de dues d'elles, les altres tampoc, al igual que nosaltres, han tingut l'opció de defensar el nostre ideari a cap debat amb els senyors ZP i "el de la nena".
La llibertat d'expressió ha d'estar en tots els àmbits, tan sols la veritat, la honestedat i la educació, han de marcar la mateixa. Això caldria aplicar-ho a tothom que es presenta en qualsevol llista, i aquí també i poso el Sr. Pizarro.
Però ja que parlem de llistes, i descobrim com està l'esquerra de fraccionada, caldria fer un esforç per part de tots, per formar projectes comuns per, base principal; sumar!! Sumar en ganes. Sumar en idees. Sumar en futur...
I aquí, a Torredembarra, discutim que si hi ha 7 llistes, que a les properes en seran 9, o poder 6, o el bisbat també en farà una... o dintre de tots els partits.. que si aquesta facció, que si l'altre, o la de més enllà...
Torno al que he dit havans; "Sumar, sumar, sumar, per honestament, i amb educació, fer propostes de futur"
Ah!! el partits...

Acte de Campanya

4/3/08

Ahir al vespre, es va fer un petit acte de campanya al bar "el Sabó" de la nostra localitat. En ell, unes 30 persones vam escoltar les paraules que ens van adreçar el quasí fill de Torredembarra, Jaume Ranyer, i el meu amic Jordi Portabella. L'acte va ser presentat per el secretari local d'organització.
Al meu parer molt més interessant la divagació del company Portabella i, la seva dissecció sobre les actituds, que no aptituds, d'altres partits. Els desplants de convergència i el perill que comporta un vot que finalment pot anar a mans del PP, la doble cara d'alguns i el servilisme dels altres.
M'agradaria veure més sovint, petites xerrades-col·loqui d'aquesta mena, per poder discutir de tot i amb tots. Tanmateix, també servirien per donar a conèixer totes aquelles coses que es fan i desfan a l'ajuntament de la nostra vila.
Per cert, infiltrat entre els assistents hi vaig veure al Sr. Masaguè. Un punt per a ell, si el que volia no és altre cosa que escoltar un discurs ben estructurat i amb marca pròpia. Conèixer totes les opinions és la base per un bon enteniment entre les persones.

UN PAIS DE PRIMERA

3/3/08

Sota aquest lema, la secció local d'esquerra, organitza avui dilluns, a les 20 hores al "Sabó", una xerrada emmarcada dintre de la campanya electoral a les eleccions al govern espanyol.
Aquesta xerrada, estarà presentada per el secretari de la secció local, en Xavi Folch i en ella intervindran Jordi Portabella, regidor a l'ajuntament de Barcelona, així com Jaume Renyer, número 2 a la llista de Tarragona a les eleccions del proper dia 9 de març.